Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Kancelaria Prawna M. Szulikowski i Partnerzy

Rok: Miesiąc

Prawne podsumowanie lutego i marca 2017 r.

18 maja 2017, 08:25

Niniejsze memorandum stanowi podsumowanie najważniejszych zmian w polskich przepisach prawnych z zakresu postępowania cywilnego, Krajowej Administracji Skarbowej, prawa karnego oraz oferty publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółek publicznych, które weszły w życie w lutym oraz w marcu 2017 r.

 

POSTĘPOWANIE CYWILNE

W dniu 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 187), na podstawie której:

 • wydłużono okres na wznowienie postępowania cywilnego po uprawomocnieniu się wyroku z pięciu do dziesięciu lat;
 • wskazano, że w sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeśli nie upłynął jeszcze pięcioletni termin na ich wznowienie, będzie stosowany już nowy dziesięcioletni termin.

 

KRAJOWA ADMINISTRACJA SKARBOWA

W dniu 1 marca weszła w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1947), na podstawie której m.in.:

 • utworzono Krajową Administrację Skarbową, która ma zastąpić dotychczasowe niezależne piony: administrację podatkową, Służbę Celną oraz kontrolę skarbową;
 • Krajowa Administracja Skarbowa ma wykonywać zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej, a także zapewnić obsługę i wsparcie podatnika, płatnika i przedsiębiorcy;
 • znacząco zwiększono uprawnienia organów administracji, m.in. w zakresie kontroli skarbowej. Urzędnikom przyznano uprawienie wszczęcia kontroli już z momentem doręczenia podatnikowi upoważnienia do jej przeprowadzenia (nawet bez wcześniejszego zawiadomienia). W przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia obowiązujących przepisów urzędnikom przyznano uprawnienie przeprowadzenia niezwłocznej kontroli, za okazaniem legitymacji;
 • zmieniono przepisy dotyczące trybu odwołania od negatywnych decyzji podatkowych oraz wypełniania deklaracji i wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych;
 • wprowadzono maksymalny okres trwania kontroli celno-skarbowej, który ma wynosić 3 miesiące (z możliwością jej przedłużenia w określonych  przypadkach).

 

PRAWO KARNE

W dniu 1 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 244), na podstawie której m.in.:

 • wprowadzono szereg nowych instrumentów prawnokarnych nakierowanych na zwalczanie procederu związanego z wyłudzaniem z budżetu państwa zwrotu kwot naliczonych tytułem podatku VAT;
 • wprowadzono nowe przepisy,które koncentrują się na zwalczaniu przestępczości polegającej na tworzeniu nieprawdziwych, nierzetelnych faktur VAT, w zakresie okoliczności mogących mieć wpływ na określenie wysokości należności publicznoprawnej;
 • wprowadzono różne typy czynów zabronionych:
 • typ podstawowy – zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat;
 • typ kwalifikowany – zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata;
 • typ uprzywilejowany (wypadek mniejszej wagi) – zagrożony karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do odpowiednio 2 lub 3 lat.

 

OFERTA PUBLICZNA I WARUNKI WPROWADZANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DO ZORGANIZOWANEGO SYSTEMU OBROTU ORAZ SPÓŁKI PUBLICZNE

W dniu 17 marca weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 452), na podstawie której m.in.:

 • uchylono obowiązek ogłaszania wezwania, o którym była mowa w art. 72 zmienianej ustawy, zgodnie z którym nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej znaczące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (odpowiednio o więcej niż 5% lub 10%) w określonym terminie (odpowiednio 12 miesięcy lub 60 dni) mogło nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych akcji;
 • zmiany mają dostosować tryb nabywania akcji do obecnego stanu rozwoju polskiego rynku kapitałowego.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostaję do Państwa dyspozycji.

Z wyrazami szacunku,

Maciej Szulikowski

radca prawny i partner zarządzający

M. Szulikowski i Partnerzy Kancelaria Prawna

Niniejsze memorandum ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przedmiotem praw autorskich M. Szulikowski i Partnerzy Kancelarii Prawnej.

www.szulikowski.pl

brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz