Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Krzysztofa Stępnia w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Nadzieje na lepszą przyszłość

15 października 2009, 08:33

Opublikowany wczoraj wrześniowy indeks zaufania japońskich konsumentów, wyrażający ich oczekiwania w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy dotyczące między innymi dochodów, skłonności do zakupów dóbr trwałego użytku czy sytuacji na rynku pracy, wzrósł do najwyższego poziomu od 23 miesięcy. Charakterystyczny był przy tym spadek wskaźnika dotyczącego skłonności do zakupów przy poprawie ocen dotyczących przewidywanych dochodów. To może [...]

giełda, wskaźniki

brak komentarzy

Banki centralne zrobiły, co mogły. Efektów na razie nie widać

15 czerwca 2009, 10:01

Musi upłynąć kilka miesięcy, by gospodarka zareagowała na impuls monetarny Działania banków centralnych spowodowały gwałtowny wzrost podaży pieniądza w obiegu. W poprzednich cyklach koniunkturalnych przynosiło to poprawę kondycji gospodarek. Inwestorzy wierzą, że również teraz tak będzie. Na razie skutki poluzowania monetarnego są jednak nikłe. Władze monetarne nie ustawały przez ostatnie miesiące w wysiłkach mających przyczynić [...]

brak komentarzy

Sprze­da­waj plot­ki, ku­puj fak­ty?

4 marca 2009, 12:23

Nie­pew­ność zwią­za­na z wy­ni­ka­mi fi­nan­so­wy­mi na­szych firm jest jed­nym z waż­niej­szych czyn­ni­ków zwiększających ry­zy­ko in­we­sto­wa­nia na GPW. Jed­no­cze­śnie re­zul­ta­ty fi­nan­so­we spół­ek nie bu­dzą więk­szych emo­cji na ryn­ku. Dlaczego? Dziś wiadomo, że zniż­ki cen akcji są ade­kwat­ne do ska­li po­gor­sze­nia kon­dy­cji fi­nan­so­wej spół­ek. Ja­sne jest też, że po­głę­bia­ją­ce się spo­wol­nie­nie bę­dzie jesz­cze moc­niej im cią­żyć. Wąt­pli­wo­ści [...]

brak komentarzy

Po­ca­łun­ki śmier­ci

28 lutego 2009, 16:37

Rynki coraz bardziej przyzwyczajają się do myśli, że działania władz nie tyle mają przyczynić się do poprawy sytuacji, co zapobiec jej dalszemu pogorszeniu się. Tylko tak można tłumaczyć to, dlaczego w ostatnim czasie inwestorzy z dużą rezerwą zaczęli odbierać wszelkie pomysły przeciwdziałania kryzysowi. Jednocześnie kolejne informacje dotyczące chęci pomocy ze strony państwa w różnych trudnościach [...]

brak komentarzy

Cash is the king

16 lutego 2009, 15:32

Jeszcze wczesną jesienią ubiegłego roku programy skupu własnych akcji przez giełdowe spółki nie były tak kontrowersyjne jak teraz, kiedy koniunktura gospodarcza wyraźnie siadła, a jednocześnie wciąż nie ma przełomu jeśli chodzi o kondycję rynku akcji. Kiedy panowało przekonanie, że jesteśmy wyspą spokoju na morzu recesji, decyzje firm wydających gotówkę na kupno – ich zdaniem – [...]

buy back, giełda, spółki

brak komentarzy

Konsekwencja nakazuje spodziewać się dalszych zniżek

14 lutego 2009, 15:32

Doświadczenia poprzednich miesięcy nauczyły inwestorów, że nie warto kupować akcji jedynie w oparciu o nadzieję, iż poprawi się koniunktura gospodarcza. Jeśli będą konsekwentni, to również kolejne propozycje będą przyjmowane z rezerwą i nie pomogą w obronie długoterminowego wsparcia Nowym pomysłem jest pomoc Amerykanom, którzy mają trudności z obsługą kredytów hipotecznych. To rzeczywiście paląca kwestia. Pogarszająca [...]

brak komentarzy

Wszystko widziane w czarnych barwach

28 stycznia 2009, 13:54

Komentarze specjalistów cytowane wczoraj przez światowe agencje informacyjne po publikacji wyższej od oczekiwanej wartości indeksu Ifo w Niemczech wpisywały się w ton tych z dnia poprzedniego, które dotyczyły lepszych od oczekiwanych danych z USA. Chodzi o sprzedaż domów na rynku wtórnym, która okazała się wyższa niż miesiąc wcześniej, a przewidywano, że spadnie. Pozytywnie zaskoczył też [...]

brak komentarzy

Inwestorzy wolą, gdy rządzący nic nie robią

6 listopada 2008, 14:05

W pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, czyli w dzień wyborów prezydenckich w Ameryce, giełdy wyraźnie wzrosły. Była to najsilniejsza zwyżka w czasie sesji w dniu wyborów od 24 lat. Nie bardzo było jednak wiadomo, w jakim stopniu zwycięstwo jednego lub drugiego kandydata miałoby w rzeczywistości pomóc rynkom finansowym i gospodarkom. Mówiono o ograniczeniu niepewności, [...]

giełda, Obama, rząd, USA

brak komentarzy

Na światowe rynki powróciła normalność

23 października 2008, 14:07

Tytułowe stwierdzenie w obecnej sytuacji może budzić zdziwienie. Jaka normalność, gdy ceny akcji z dnia na dzień zmieniają się po więcej niż 5 proc., rentowność obligacji skacze na sesji po 0,5 pkt proc., a waluty przez parę godzin są w stanie stracić po kilka procent? Jaka normalność, gdy inwestorzy nie patrzą na fundamenty spółek i [...]

giełda

brak komentarzy

Dylematy banków centralnych

16 lipca 2008, 14:09

Wobecny rok wkraczaliśmy z poczuciem ryzyka, jakie na siebie wzięły banki centralne, głównie amerykańska Rezerwa Federalna i Bank Anglii, decydując się na obniżki stóp procentowych, by przeciwdziałać kryzysowi w branży finansowej. Te decyzje były oderwane od zjawisk makroekonomicznych, gdyż już wtedy inflacja była ważnym problemem. Stąd też można było przypuszczać, że banki centralne podejmujące takie [...]

banki centralne, stopy

brak komentarzy

Krzysztof Stępień
krzysztof.stepien@parkiet.com


Główny Ekonomista firmy doradztwa inwestycyjnego Expander

Blogi - Tagi