Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Tomasza Manowca w Parkiecie

Rok: Miesiąc

AAA poszukiwane

28 czerwca 2011, 09:19

Ostatni kryzys finansowy pokazał prawdziwe oblicze agencji ratingowych. Ich działalność polegała na wydawaniu ocen dla emisji wszelkiego rodzaju instrumentów finansowych w znacznej mierze opartych na informacjach i zaleceniach ich emitentów. Załamanie na rynkach finansowych przyniosło kompletną kompromitację agencji, ponieważ wiele papierów, dla których do samego końca obowiązywała najwyższa ocena inwestycyjna, okazywało się ostatecznie zupełnie pozbawionych [...]

inwestorzy instytucjonalni, Niemcy, obligacje, ratingi, USA

brak komentarzy

To jeszcze nie bańka

7 czerwca 2011, 08:59

Wydarzeniem ostatnich tygodni, które wywołało wiele emocji oraz sporo komentarzy wśród obserwatorów rynku, był majowy debiut na nowojorskim parkiecie dedykowanego profesjonalistom portalu społecznościowego LinkedIn. Zainteresowanie tego typu przedsięwzięciami jest obecnie olbrzymie, czego dowodem są wysokie wyceny oraz niecierpliwe oczekiwanie na publiczną ofertę akcji takich spółek, jak Facebook, Twitter czy Groupon. Kilka głośnych spółek internetowych zostało [...]

bańka, Facebook, Google, Groupon, internet, LinkedIn, Twitter, wyceny

brak komentarzy

Nadchodzi QE3

5 maja 2011, 09:37

W czerwcu zakończy się przewidziany na 600 miliardów dolarów program skupu papierów dłużnych przez Rezerwę Federalną. Pomimo wielu głosów sprzeciwu wydaje się, że Ben Bernanke nie będzie miał innego wyjścia, jak podjęcie decyzji o kontynuacji prowadzonej dotychczas polityki i zatwierdzenia kolejnej rundy tzw. luzowania ilościowego. Uzasadnienia może szukać na dwóch frontach – teoretycznym oraz praktycznym. [...]

Bernanke, polityka pieniężna, reguła Taylora, stopa procentowa

brak komentarzy

Czy warto wierzyć CPI?

1 kwietnia 2011, 09:19

Odczyty wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) za pierwsze miesiące bieżącego roku przyniosły sporo zamieszania wśród analityków i obserwatorów rynku. Wskaźnik za luty był znacznie niższy od oczekiwanych 3,9 proc. i wyniósł 3,6 proc.. Jednocześnie odczyt danych za styczeń został skorygowany w dół o 0,2 pkt procentowego, do 3,6 proc. z 3,8 proc. Wskaźnik cen konsumpcyjnych zawyża przeciętny wzrost cen w gospodarce. Badania w USA wskazują, że w skali roku obciążenie może [...]

CPI, gospodarka, wskaźnik cen konsumpcyjnych

brak komentarzy

Rynek pracy USA pozostaje słaby

16 marca 2011, 09:21

Ostatni odczyt stopy bezrobocia na rynku amerykańskim za luty spotkał się z pozytywnym odbiorem wśród analityków i inwestorów. Stopa bezrobocia wyniosła bowiem 8,9 proc., co oznacza spadek do najniższego poziomu od dwóch lat. Mało kto jednak zwraca uwagę na inny istotny wskaźnik przedstawiany przy okazji publikacji danych USA – udział siły roboczej w populacji osób w wieku produkcyjnym. Ten z kolei, przy wartości nieco ponad 64 proc. w stosunku do ponad 66 proc. [...]

praca, rynek pracy, USA

brak komentarzy

OFE, realne czy nie?

25 lutego 2011, 10:18

W ostatnich tygodniach bardzo głośno dyskutowanym tematem gospodarczym jest sprawa przekazywania środków do otwartych funduszy emerytalnych, a jednym z podstawowych dylematów i przedmiotem sporów stało się pytanie o realność pieniędzy zgromadzonych w OFE. Bardzo wielu polityków, ale również ekonomistów i profesorów, broni tezy, że rachunki Polaków zawierają jedynie wirtualne zapisy, podobnie jak to jest w [...]

inwestycje kapitałowe, OFE, Skarb Państwa, ZUS

brak komentarzy

Niesprawiedliwy rynek?

11 lutego 2011, 09:59

Obserwując rynki finansowe w ostatnim czasie, można dojść do wniosku, że są one niekonsekwentne w swojej ocenie, w szczególności niesprawiedliwy wydaje się być rynek długu rządowego. Wystarczy spojrzeć na przykład Japonii, która od 19 lat wykazuje deficyt budżetowy i ma jeden z najwyższych współczynników długu do PKB, a mimo to rentowność obligacji japońskich oscyluje wokół 1 proc. Strefa euro nie różni się od Japonii poza tym, że [...]

deficyt budżetowy, gospodarka, Japonia

brak komentarzy

GPW zwraca uwagę na dywidendy

20 stycznia 2011, 08:38

Mniej więcej sto lat temu, kiedy wycena akcji metodami dochodowymi nie była jeszcze tak rozwinięta i popularna jak dziś, kryterium decyzyjnym w kontekście inwestycji w akcje była wartość wypłacanych dywidend. Ocena atrakcyjności tych papierów sprowadzała się do  określenia tzw. dividend yield (stosunku dywidendy przypadającej na akcję do bieżącej ceny). W celu wynagrodzenia wyższego ryzyka inwestycyjnego [...]

dywidenda, GPW, indeks, stopa zwrotu

brak komentarzy

Mali inwestorzy znów się mylą?

23 listopada 2010, 10:13

W sta­ty­sty­kach do­ty­czą­cych in­we­sty­cji Po­la­ków w fun­du­sze in­we­sty­cyj­ne w tym ro­ku zwra­ca uwa­gę struk­tu­ra wpłat do po­szcze­gól­nych ty­pów in­sty­tu­cji. Naj­więk­szym po­wo­dze­niem cie­szą się fun­du­sze ob­li­ga­cji i ryn­ku pie­nięż­ne­go, do któ­rych w cią­gu dzie­się­ciu mie­się­cy wnie­sio­no net­to po­nad 7 mld zł. Ile w tym cza­sie wy­no­si sal­do na­być w przy­pad­ku pro­duk­tów ak­cyj­nych i mie­sza­nych? Otóż oscy­lu­je ono wo­kół ze­ra. W obec­nej sy­tu­acji za­cho­wa­nie ta­kie moż­na oce­nić ja­ko zu­peł­nie ir­ra­cjo­nal­ne. Posiadanie [...]

fundusze inwestycyjne, obligacje

brak komentarzy

Żeby tylko się nie sparzyć…

20 października 2010, 11:18

Złoto ma to do siebie, że bardzo silnie działa na wyobraźnię. Od niepamiętnych czasów jest symbolem bogactwa i chciwości, a gorączki złota sprzed wieków przyciągały tłumy chcących szybko się wzbogacić poszukiwaczy. Obecnie mamy do czynienia z kolejną gorączką złota, tym razem w wydaniu finansowym i spekulacyjnym. Nie jest to pozbawione sensu, ponieważ inwestycja w złoto [...]

inwestycje, ropa naftowa, surowce, złoto

brak komentarzy