Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Grzegorza Maliszewskiego w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Nie taki złoty straszny

28 marca 2015, 09:50

Od początku roku nasza waluta systematycznie zyskuje. W ostatnich tygodniach tempo zwyżki złotego przyspieszyło i pod koniec marca był mocniejszy względem euro o około 20 gr w stosunku do poziomów z początku roku. W rezultacie kurs EUR/PLN spadł do poziomu najniższego od początku 2013 r. Jeszcze silniej złoty zyskał względem dolara amerykańskiego. Od szczytu w [...]

brak komentarzy

Ujemna inflacja to nie zawsze deflacja

1 lipca 2014, 08:45

Głębszy od oczekiwań spadek inflacji, mierzonej indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), który zbliżył się do zera, odrodził dyskusję o możliwości pojawienia się w Polsce deflacji. Warto w tym miejscu rozwinąć definicję deflacji, która określana jest jako długotrwały spadek ogólnego poziomu cen, często wiążący się z ograniczeniem podaży pieniądza. W tej prostej definicji powinno [...]

brak komentarzy

Dywersyfikacja, czyli sposób na wzrost eksportu

17 maja 2014, 12:37

Przedłużające się napięcia geopolityczne na Ukrainie podważają perspektywy zarówno ukraińskiej, jak i rosyjskiej gospodarki. Rodzi to naturalne obawy o wpływ tej sytuacji na ścieżkę wzrostu polskiej gospodarki, szczególnie że Rosja decyzjami administracyjnymi dodatkowo ogranicza możliwości eksportu polskiej żywności na tamtejszy rynek. Udział Rosji w polskim eksporcie systematycznie rósł z 3,7 proc. w 2009 r. do [...]

dywersyfikacja, firmy, gospodarka, inwestycje

brak komentarzy

Na rynku pracy lepiej, ale wciąż nie jest dobrze

3 sierpnia 2013, 15:31

Dwa miesiące z rzędu wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wywołały falę komentarzy o długo oczekiwanej stabilizacji warunków na rynku pracy. Obecny zachwyt statystykami to bardziej entuzjazm pesymistów, którzy oczekiwali ciągłego pogarszania się warunków na rynku pracy Faktem jest, że pozytywne sygnały z rynku pracy napływały stopniowo już od początku tego roku. Stopa bezrobocia w czerwcu [...]

brak komentarzy

Fala bankructw nie spustoszy polskiego sektora przedsiębiorstw

11 lutego 2013, 09:09

Trwa sezon publikacji danych za ubiegły rok, który polska gospodarka zakończyła na wyraźnie niższym biegu, niż go rozpoczynała. Analiza wielu wskaźników z gospodarki realnej potwierdziła wyraźne hamowanie koniunktury. Z napływających informacji moją uwagę przykuła liczba upadłości ogłoszonych w ubiegłym roku. W 2012 r. wzrosła o 28 proc., do 941 przypadków – rzeczywiście nie wygląda to zbyt optymistycznie, biorąc pod uwagę, że jest to najwyższy przyrost od 2004 [...]

brak komentarzy

Rynek też może mieć rację

3 września 2012, 10:22

Obecnie rynek wycenia obniżkę stóp procentowych jeszcze w tym roku o co najmniej 25 punktów bazowych. Od ostatniej podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej minęły niespełna cztery miesiące, a władze monetarne już łagodzą retorykę, przygotowując grunt pod obniżki kosztu pieniądza. Sugerują to liczne komentarze członków Rady, łącznie z samym prezesem NBP, a także jej jastrzębiego skrzydła. Obniżka kosztu pieniądza wydaje [...]

NBP, obniżka, polityka pieniężna, RPP, rynki, stopy procentowe

brak komentarzy

Analiza perspektyw polityki monetarnej nie będzie nudna

28 lutego 2012, 09:26

Polityka pieniężna w  ostatnich miesiącach może wydawać się nudna. Jest to jednak dobry wyróżnik polityki monetarnej. Od czerwca ubiegłego roku Rada Polityki Pieniężnej nie zaskakuje rynków finansowych, utrzymując stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Bardziej ciekawie wygląda jednak retoryka NBP odzwierciedlona w komunikatach po posiedzeniach RPP i komentarzach części członków Rady. W ostatnich miesiącach nastąpiło bowiem wyraźne zaostrzenie tonu wypowiedzi przedstawicieli RPP [...]

eksport, inflacja, inwestycje, konsumpcja, NBP, PKB, polityka pieniężna, Rada Polityki Pieniężnej, stopy procentowe

brak komentarzy

Obecne spowolnienie powinno mieć łagodniejszy przebieg

20 września 2011, 08:19

Minął trzeci rok od  upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers i eskalacji kryzysu finansowego. Obecnie powróciły również, choć w nieco innych okolicznościach, obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego na świecie, a w  konsekwencji również polskiej gospodarki. I wtedy, i teraz mamy do czynienia z rewizją w dół prognoz wzrostu. Trzy lata temu był festiwal pesymizmu, teraz jest szansa na nieco mniej kasandryczny rozwój wydarzeń. Dane za ostatnie dwa miesiące dały wyraźny [...]

gospodarka, Grecja, kryzys, Unia Europejska

brak komentarzy

Przed nami kolejne „niespodzianki” EBC

14 lutego 2011, 11:36

Eu­ro­pej­ski Bank Cen­tral­ny już od bli­sko dwóch lat utrzy­mu­je pod­sta­wo­we sto­py pro­cen­to­we na re­kor­do­wo ni­skim po­zio­mie. Wyż­sze od­czy­ty in­fla­cji w stre­fie eu­ro, któ­ra we­dług wstęp­nych sza­cun­ków wzro­sła w stycz­niu do 2,4 proc. rok do ro­ku, po­zio­mu naj­wyż­sze­go od paź­dzier­ni­ka 2008 r., na­si­li­ły ocze­ki­wa­nia na ry­chłe za­koń­cze­nie okre­su ul­tra­ek­span­syw­nej po­li­ty­ki pie­nięż­nej. Tym bar­dziej że go­spo­dar­ka eu­ro­pej­ska stop­nio­wo przy­spie­sza. Oczekiwania rynkowe na podwyżkę stóp procentowych w [...]

EBC, inflacja, sto­py pro­cen­to­we

brak komentarzy

Czas na zmiany

13 września 2010, 09:14

Dobrze prowadzona polityka pieniężna powinna być nudna. Patrząc na ostatnie miesiące, można powiedzieć, że polityka pieniężna w Polsce jest wyjątkowo nudna Obecnie stopa referencyjna banku centralnego znajduje się na rekordowo niskim poziomie 3,50 proc. i pozostaje niezmieniona od 14 miesięcy. Jeszcze nigdy stopy procentowe w Polsce nie pozostawały na stabilnym poziomie przez tak długi okres. [...]

NBP, polityka pieniężna, Rada Polityki Pieniężnej

brak komentarzy