Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Jana Mazurka w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Cenny składnik portfela

22 lipca 2016, 08:28

Za fundusze obligacji uznaje się takie, które posiadają w portfelu co najmniej 66 proc. obligacji oraz nie inwestują w instrumenty o charakterze udziałowym. Fundusze obligacji mogą być cennym składnikiem zdywersyfikowanego portfela. Są one również odpowiednie dla długoterminowego oszczędzania przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Są one odpowiednie dla osób poszukujących bezpiecznej lokaty i zabezpieczenia przed inflacją [...]

brak komentarzy

Firmy owiane tajemnicą

8 lutego 2011, 09:43

Inwestorzy indywidualni są praktycznie pozbawieni możliwości bezpośredniego inwestowania w spółki niepubliczne. Problem ten rozwiązują fundusze private equity. Pojęcie „private equity” oznacza rynek spółek niepublicznych, czyli takich, których akcje nie znajdują się w obrocie giełdowym lub alternatywnym systemie obrotu. Spółki niepubliczne nie podają wyników finansowych w prasie, Internecie, agencjach informacyjnych czy portalach finansowych, stąd inwestorzy mają [...]

fundusze private equity, private equity

brak komentarzy

Korekta na rynku złota

14 grudnia 2009, 09:33

Kil­ku­dnio­wa ko­rek­ta na ryn­ku zło­ta wy­wo­ła­ła wie­le emo­cji, po­dob­nie jak wte­dy, gdy zło­to dro­ża­ło z dnia na dzień. Ko­rek­ta jest nor­mal­nym zja­wi­skiem na każdym ryn­ku. Im wyższa dy­na­mi­ka wzro­stu, tym ko­rek­ta jest głęb­sza. Spa­dek ce­ny zło­ta jest kon­se­kwen­cją sil­nej hos­sy. Ana­li­ty­cy tech­nicz­ni do­strze­gli już kil­ka mie­sięcy te­mu for­mację od­wró­co­nej gło­wy i ra­mion, z któ­rej wy­ni­ka­ło, [...]

surowce, złoto

4 komentarze

Kapitał i obligacje

17 listopada 2009, 11:06

O kapitał pożyczkowy ciągle jest trudno – coraz bardziej doświadczają tego polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. Wiele z nich posiada dobrą kondycję, świetną kadrę i pomysły. Tymczasem sukces publicznej emisji akcji jest niepewny, ponadto procedura jest skomplikowana i łączy się z dużymi kosztami. Zaletą finansowania obligacjami w porównaniu z emisją akcji jest pozostawienie niezmienionej struktury [...]

obligacje

brak komentarzy

Jan Mazurek
jan.mazurek@parkiet.com


Główny analityk Investors TFI

Blogi - Tagi