Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Sławomira Horbaczewskiego w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Od kryzysu do kryzysu

22 maja 2017, 08:25

Ostatni kryzys finansowy został wywołany skrajnie agresywnym i niekontrolowanym rozrostem aktywności banków i funduszy inwestycyjnych, które, łamiąc reguły odpowiedzialności, oferowały kredyty hipoteczne osobom bez żadnego dochodu i majątku, opierając ich przyszłą spłatę na przewidywanym wzroście wartości nieruchomości, co już na wstępie było błędem i nieprzestrzeganiem podstawowych zasad bankowości (rynek nieruchomości jest cykliczny i zakładanie stałego [...]

brak komentarzy

Unia Europejska poszukuje kierunku

25 kwietnia 2017, 09:03

U podstaw obecnej integracji europejskiej leżały czynniki geopolityczne i gospodarcze. W okresie największego zagrożenia przez ZSRR niezbędne było tworzenie efektywnych, mówiących jednym głosem organizacji europejskich, które byłyby partnerem politycznym USA i NATO. Jednak podstawowym celem politycznym było takie zintegrowanie niedawnych europejskich antagonistów (przede wszystkim Niemiec i Francji), aby wspólna platforma polityczna, a jeszcze bardziej wspólne [...]

brak komentarzy

Innowacyjność ciągle poniżej oczekiwań

10 marca 2017, 09:26

Polska stoi przed ważnym wyborem dalszej drogi rozwoju. Po osiągnięciu niewyobrażalnego 30 lat temu poziomu gospodarczego i wykorzystaniu większości tzw. rezerw prostych do dalszego szybkiego wzrostu zamożności niezbędne są dalsze zmiany w strukturze gospodarki. Nie chodzi o negowanie tradycyjnych sektorów i zaniedbywanie ich rozwoju, ale o wzbogacenie gospodarki o nowe obszary będące nośnikami innowacji i [...]

brak komentarzy

Program goni program

17 lutego 2017, 09:24

Wybór formy organizacyjno-prawnej podmiotu publicznego, który będzie operacyjnie odpowiedzialny za realizację Narodowego Programu Mieszkaniowego, wymaga rozstrzygnięcia, czy będzie on działał bardziej w oparciu o dotacje publiczne (środki pieniężne, ale również np. grunty) oraz standardowe formy finansowania (kredyty, względnie obligacje) czy (chociażby w dalszej perspektywie) aktywnie korzystał z możliwości, które oferuje np. rynek kapitałowy. Może to [...]

brak komentarzy

Jak zmienić system emerytalny

25 stycznia 2017, 09:36

Niezbędna jest przebudowa systemu emerytalnego, w obecnym kształcie niewydajnego, a w świetle zmian demograficznych grożącego katastrofą finansową. Do pierwszej próby przebudowy systemu emerytalnego w Polsce doszło na przełomie wieków. To właśnie wtedy powstał system złożony z dwóch istotnych filarów, tj. ZUS i części kapitałowej reprezentowanej przez otwarte fundusze emerytalne. Jego efektywność jest dramatycznie niższa od [...]

brak komentarzy

Europa sama nie uratuje klimatu i świata

2 listopada 2016, 09:33

Ostatni kryzys finansowy został jedynie „zaleczony” zmasowaną akcją banków centralnych i nadal tli się w wielu gospodarkach. Umiarkowany wzrost globalnej gospodarki jest podtrzymywany „kroplówką” w postaci ekstremalnie niskich lub ujemnych stóp procentowych i często dodrukiem pieniądza przez banki centralne, co w mniejszym stopniu wspiera realną gospodarkę, a w większości służy podtrzymaniu koniunktury na rynkach finansowych, [...]

reindustrializacja

brak komentarzy

Prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn

16 września 2016, 09:26

Realizacja Brexitu w jego radykalnej wersji (wyraźna separacja Wielkiej Brytanii od UE z ograniczeniami obu stron w dostępie do rynków oraz likwidacją swobody przepływu osób połączona z narastaniem odśrodkowych tendencji w UE) to scenariusz skrajnie negatywny dla Polski, zwłaszcza w obszarze gospodarczym. Nastąpią znaczne perturbacje na rynkach finansowych, ale również długoterminowe problemy w sferze gospodarki [...]

gospodarka, kredyty walutowe, nieruchomości

brak komentarzy

Jeśli nie wiesz, dokąd żeglujesz, wiatr nie ma znaczenia

23 sierpnia 2016, 09:54

Zarząd podmiotu gospodarczego realizuje przyjętą przez właścicieli (akcjonariuszy, udziałowców) strategię oraz prowadzi działalność w oparciu o krótko-, średnio– i długoterminowe plany finansowe (budżety) zgodne z formalnie przyjętym planem strategicznym (strategią działania). W tym celu tworzy podstawy organizacyjne oraz merytoryczne do ciągłego i profesjonalnego tworzenia planów finansowych, które po formalnym zatwierdzeniu zgodnie z wewnętrznymi regulacjami podmiotu [...]

brak komentarzy

W poszukiwaniu złotego środka

29 lipca 2016, 09:38

Warszawska GPW jest nadal największą giełdą w naszym rejonie Europy, jednak jej blask mocno przyblakł i tworzenie z niej regionalnego lidera jest coraz bardziej utrudnione, choć nie jest jeszcze niemożliwe. Niewystarczająco skupiono się na firmach średniej wielkości, aby uczynić giełdę źródłem kapitału dla ich rozwoju. Próby w postaci powołania NewConnect doprowadziły do stworzenia patologicznego rynku, [...]

GPW

brak komentarzy

Program partii jest na ogół mniej ważny niż to, co partia robi

8 stycznia 2016, 09:24

Zamieszanie wokół kwestii polityczno-społecznych to jedno, a gospodarka to drugie. Chaotycznie zestawiając kryteria polityczne z ekonomicznymi, globalne media obwieściły, że w ciągu poprzednich 26 lat Polska zrobiła znaczący krok naprzód, a teraz może się cofnąć. Tymczasem także prawica uczestniczyła w tych latach w Polsce w rządzeniu, skutecznie przeciwstawiając się kryzysowi przełomu wieków. Utworzony przez PIS [...]

brak komentarzy

Redakcja
blog@parkiet.com


Blogi - Tagi