Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Jana Gaja w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Polski rynek M&A wygrywa starcie z niepewnością

21 stycznia 2017, 07:45

Powszechnie wiadomo, że inwestorzy nie lubią niepewności. Zdecydowanie łatwiej podejmować decyzje o nabyciu przedsiębiorstwa w stabilnym, dającym się przewidzieć otoczeniu biznesowym. Niestety, ubiegły rok upłynął pod znakiem niepewności. Wzrost jej poziomu wynikał przede wszystkim z ubiegłorocznych zdarzeń gospodarczo-politycznych, których efekty trudno inwestorom jednoznacznie przewidzieć. Niepewność inwestorów dotyczyła m.in. skutków Brexitu, spowolnienia gospodarczego w chińskiej gospodarce oraz zmiany polityki Białego Domu w następstwie wyboru Donalda Trumpa na urząd prezydenta USA. Na rynku krajowym niepewność związana była przede wszystkim ze zmianami na polskiej scenie politycznej. Proponowane przez rząd zmiany legislacyjne, nowe podatki oraz dynamika wprowadzania nowych regulacji wpłynęły na inne postrzeganie polskiego rynku przez inwestorów.

Za istotny obszar niepewności należy uznać ostateczny kształt planowanych zmian regulacyjnych, podatkowych oraz termin wejścia ich w życie.

Analizując aktywność transakcyjną w Polsce w ubiegłym roku, można wnioskować, że towarzysząca rynkowi niepewność nie wyrządziła mu dotychczas znaczących szkód. Polska jest nadal postrzegana przez inwestorów jako atrakcyjny rynek w regionie CEE. Świadczyć o tym może aktywność na rynku krajowym w 2016 r. oraz utrzymanie na względnie wysokim poziomie zaangażowania inwestorów zagranicznych po stronie kupującej. W ubiegłym roku w Polsce zrealizowano 188 transakcji. Co prawda w porównaniu z rekordowym 2015 r. odnotowaliśmy ich spadek, jednak w zestawieniu z latami 2013–2014, w których przeprowadzono odpowiednio 135 i 158 transakcji, można stwierdzić, że rynek w Polsce jest względnie stabilny.

W 2016 r. na rynku krajowym przeprowadzono siedem transakcji powyżej 1 mld zł na łączną kwotę ponad 33 mld zł. Pomimo kilku spektakularnych akwizycji na rynku krajowym dominowały transakcje w sektorze MŚP, których wartość najczęściej nie przekraczała 100 mln zł. Statystyki te nie powinny jednak nikogo zaskakiwać, gdyż podobnie jak w latach ubiegłych największą grupę wśród sprzedających stanowili inwestorzy prywatni, którzy odpowiadali za 30 proc. wszystkich transakcji w 2016 r. Wysoki udział inwestorów prywatnych po stronie sprzedającej potwierdza postępujący proces sprzedaży biznesów przez ich założycieli, którzy stanęli w obliczu problemu sukcesji.

Aktywność w sektorze MŚP będzie miała istotne znaczenie dla dynamiki rozwoju polskiego rynku M&A w kolejnych latach. Aby umożliwić sprzedaż biznesów, niezbędne będzie stworzenie sprzyjającego otoczenia inwestycyjnego oraz zwiększenie przewidywalności regulacyjnej. Odpowiednie warunki powinny prowadzić do ponownego większego zaangażowania inwestorów finansowych, w tym funduszy private equity, których udział po stronie kupującej spadł z 20 proc. w 2015 r. do 12 proc. w roku ubiegłym.

Jakiej aktywności transakcyjnej możemy się spodziewać w 2017 r.? Do aktualnie panującej koniunktury na polskim rynku M&A należy podchodzić z umiarkowanym optymizmem. Czynnikiem sprzyjającym aktywności powinien być prognozowany wyższy niż w roku ubiegłym wzrost PKB. Potencjał polskiego rynku M&A będzie również zależny od utrzymywania się niskiego poziomu stóp procentowych, które będą umożliwiały inwestorom dostęp do taniego finansowania dłużnego pod akwizycje. Natomiast czynnikiem wspierającym inwestycje zagraniczne w Polsce może być silna deprecjacja złotego. Aktywność na rynku krajowym będzie również zależeć od pojawienia się na nim nowych grup inwestorów. W kolejnych latach należy oczekiwać zwiększenia aktywności inwestorów z Azji, w szczególności z Chin.

Podobnie jak w 2016 r. poprawa statystyk dotyczących liczby przeprowadzonych transakcji może wynikać z ucieczki inwestorów z rynku regulowanego. Ubiegły rok był rokiem rekordowej liczby wezwań na spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Należy się spodziewać, że w 2017 r. ten trend będzie kontynuowany, ale jego dynamika powinna być mniejsza. Czynnikami sprzyjającymi kolejnym wezwaniom będą względnie niskie wyceny spółek notowanych na GPW oraz większa skłonność do sprzedaży pakietów akcji przez OFE i inwestorów indywidualnych. Odwrót inwestorów od rynku regulowanego może utrudniać również wyjścia z inwestycji poprzez giełdę. W związku z tym należy się spodziewać, że zdecydowana większość exitów będzie przeprowadzana w drodze transakcji na rynku prywatnym.

Jednym z czynników, które prawdopodobnie zdeterminują aktywność w 2017 r., będzie poziom niepewności rynkowej. Wydaje się, że to właśnie niepokój dotyczący stabilności zasad funkcjonowania przedsiębiorstw oraz otoczenia inwestycyjnego na rynku krajowym może stanowić najistotniejszy hamulec dla zawieranych transakcji w Polsce w 2017 r.

Za istotny obszar niepewności należy uznać ostateczny kształt planowanych zmian regulacyjnych, podatkowych oraz termin wejścia ich w życie. Brak przewidywalności będzie skutkować ograniczeniem aktywności transakcyjnej na rynku krajowym poprzez opóźnienie w rozpoczęciu lub zmniejszenie dynamiki trwających procesów. Powodzenie niektórych przejęć może zatem w dużej mierze zależeć od ostatecznego kształtu uchwalonych regulacji.

W związku z powyższym aktywności inwestorów w 2017 r. należy się spodziewać przede wszystkim w branżach, które są w mniejszym stopniu podatne na wahania koniunktury oraz mniej zagrożone zmianami legislacyjnymi. Potencjał akwizycyjny ma branża IT, w tym przedsiębiorstwa działające w obszarze e-commerce oraz FinTech. Względnie dużą aktywność transakcyjną powinniśmy również odnotować w branży FMCG oraz produkcji przemysłowej. Sektory zagrożone zmianami regulacyjnymi będą w sposób szczególny narażone na zmniejszenie zainteresowania inwestorów. Do takich sektorów zaliczają się handel detaliczny oraz energetyka. Pomimo planowanych zmian legislacyjnych zbliżoną do ubiegłorocznej aktywność transakcyjną powinien odnotować sektor usług finansowych oraz rynek nieruchomości.

Jan Gaj,
menedżer w departamencie fuzji i przejęć, Navigator Capital Group

fuzje, M&A, przejęcia

1 komentarz »

[...] Polski rynek M&A wygrywa starcie z niepewnością [...]

Zostaw komentarz