Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Michała Dybuły w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Ryzyko dla Polski rośnie wykładniczo

30 stycznia 2016, 09:37

Nie milkną pytania inwestorów o powody obniżki ratingu Polski przez agencję S&P i czy decyzja ta była uzasadniona. Niewątpliwie dane i projekcje ekonomiczne oraz finansów publicznych, towarzyszące komunikatowi S&P, nie wskazują na pogorszenie oceny wypłacalności naszego kraju. Zresztą to nie one były powodem obniżenia ratingu i jego perspektyw. Powodem tym była ocena sytuacji politycznej i, [...]

brak komentarzy

To będzie rok pełen emocji

31 grudnia 2015, 08:03

Myśli uczestników rynków finansowych nieubłaganie kierują się ku przyszłości. Bez wątpienia nowy rok zapowiada się ciekawie, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w większej zmienności kursów walut, akcji, obligacji i innych instrumentów finansowych. Powodów ku temu jest przynajmniej kilka. Z punktu widzenia stabilności polskich finansów publicznych w dłuższym okresie najbardziej niebezpieczną propozycją może się okazać skrócenie wieku [...]

brak komentarzy

Cięcie stóp potrzebne od zaraz!

4 września 2012, 12:21

Dane o stanie polskiej gospodarki wskazują na pilną potrzebę obniżki stóp procentowych, najlepiej we wrześniu i to o 50 pkt bazowych. Jest bowiem dość oczywiste, że w najbliższych miesiącach i kwartałach tempo wzrostu będzie się dalej obniżać, a inflacja spadnie. Perspektywy wzrostu są ograniczane z jednej strony przez słabnący popyt zagraniczny i pogłębiającą się recesję w strefie euro. Z drugiej zaś, wydatki inwestycyjne sektora publicznego będą, przynajmniej [...]

luzowanie, NBP, polityka pieniężna, RPP, stopy procentowe

brak komentarzy

Budapeszt w Warszawie?

22 października 2011, 09:17

Z niejaką rozkoszą wysłuchałem jednego z komentarzy tuż po ogłoszeniu wyników wyborów parlamentarnych, że „przyjdzie taki dzień, kiedy będziemy mieli w Warszawie Budapeszt”. Lubię Węgry. A Budapeszt nawet bardzo. Chciałbym, żebyśmy w Warszawie mieli tyle linii metra, ile w Budapeszcie, tyle mostów przez Wisłę w centrum miasta, ile jest przez Dunaj, i tyle przytulnych i niedrogich knajpek, gdzie serwuje się zupę rybną, gulasz i Gundel palacsinta, [...]

2 komentarze

Co dalej z Grecją?

11 maja 2011, 07:44

Pod ko­niec ubie­głe­go ty­go­dnia ryn­ki fi­nan­so­we ze­lek­try­zo­wa­ła in­for­ma­cja nie­miec­kie­go „Spie­gla”, że Gre­cja roz­wa­ża wyj­ście ze stre­fy eu­ro. Z punk­tu  wi­dze­nia kon­ku­ren­cyj­no­ści go­spo­dar­ki grec­kiej, a więc rów­nież od­zy­ska­nia zdol­no­ści do re­duk­cji gi­gan­tycz­ne­go dłu­gu pu­blicz­ne­go, by­ła­by to za­pew­ne lep­sza de­cy­zja niż utrzy­ma­nie wspól­nej eu­ro­pej­skiej wa­lu­ty. Tak przy­naj­mniej uwa­ża Hans­-Wer­ner Sinn, szef mo­na­chij­skie­go In­sty­tu­tu Ifo. We­dług nie­go przy al­ter­na­tyw­nej stra­te­gii, za­kła­da­ją­cej we­wnętrz­ną de­wa­lu­ację [...]

gospodarka, Grecja, kryzys, Unia Europejska

brak komentarzy

Mechanizm transmisji stóp procentowych, czy black box polityki pieniężnej?

22 grudnia 2010, 08:48

W ostatnich dniach ponownie uaktywnili się zwolennicy podwyżek stóp procentowych, choć akurat dwójka sierpniowych jastrzębi, czyli Zyta Gilowska i Adam Glapiński, przystroiła się w gołębie piórka. Ale oczywiście każdy wie, że gdy jest wysoki wzrost gospodarczy, to za chwilę będzie wysoka inflacja, a gdy wysoka inflacja ante portas, to stopy po prostu muszą być wyższe. [...]

brak komentarzy

W oparach absurdu

7 grudnia 2010, 08:58

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Gmina, w której mieszkamy, została przyłączona do dużego miasta. Jednym z warunków przyłączenia było to, że kiedyś w przyszłości przeprowadzimy się z naszej chałupy do wielkiego i, patrząc z zewnątrz, bardzo ładnego apartamentowca, w którym żyje większość – choć nie wszyscy – mieszkańców tego miasta. Niestety wybuchł pożar, który w jakimś [...]

ERM2, euro, gospodarka, waluty

brak komentarzy

Na fiskalnym dopalaczu

6 października 2010, 11:38

Niedawne wypowiedzi ministra finansów, jak też i ostatnie wyliczenia profesora Andrzeja Wernika, wskazują na to, że deficyt sektora finansów publicznych w bieżącym roku znowu przekroczy planowany wcześniej poziom i osiągnie przynajmniej 8 proc. PKB. Stanie się tak pomimo wyższego, niż zakładał rząd, tempa wzrostu gospodarczego – choć być może należałoby raczej powiedzieć, że to właśnie [...]

budżet, deficyt budżetowy, gospodarka, PKB

brak komentarzy

Pierwsze oznaki spowolnienia?

21 września 2010, 07:46

Lipcowe dane o bilansie płatniczym zapewne zasmuciły wielu analityków. Zarówno deficyt handlowy, jak i na rachunku bieżącym były mniej więcej dwukrotnie większe niż oczekiwania rynku Co gorsza, deficyt handlowy nie pogłębił się z powodu przyspieszenia popytu krajowego, bo w porównaniu z poprzednimi miesiącami wzrost eksportu, ale też i importu znacząco spowolniły. Obniżenie tempa rocznego wzrostu [...]

deficyt handlowy, kryzys, PKB, spowolnienie

brak komentarzy

Dyskusję o podwyżce podatków czas zacząć…

27 lipca 2010, 06:15

Na obniżki podatków i parapodatków w latach 2007–2009 nie było nas stać Niechcący musiałem się zaśmiać, słuchając pana ministra Boniego mówiącego o debacie publicznej na temat podniesienia podatków. Przypomniał mi się bowiem dowcip z brodą z ówczesnym ministrem finansów Leszkiem Balcerowiczem w roli głównej. Szło to mniej więcej tak: Balcerowicz: – Jeśli moja partia mówi, [...]

deficyt, podatki

1 komentarz