Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Andrzeja Dmowskiego w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Dywidenda rzeczowa podlega opodatkowaniu VAT

5 lipca 2017, 08:33

Bezsporne jest, że podział zysku spółki w formie pieniężnej nie wywołuje skutków w zakresie podatku od towarów i usług. Kontrowersje wzbudza jednak tzw. dywidenda rzeczowa. Choć przepisy kodeksu spółek handlowych nie mówią nic o takiej formie wypłaty zysku wspólnikom, to jest ona powszechnie aprobowana przez doktrynę i stosowana przez podatników. Z dywidendą rzeczową mamy do czynienia, jeżeli wypłata zysku spółki na rzecz wspólników następuje poprzez przekazanie rzeczy oznaczonych co do gatunku. Mogą to być np. surowce czy nieruchomości.

Przekazanie dywidendy w formie rzeczowej bezsprzecznie stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług.

Sporne przy tego rodzaju rozliczeniach jest, czy dywidenda rzeczowa może w ogóle stanowić czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Z jednej strony wypłata dywidendy sama w sobie nie mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, a tym samym nie powinna podlegać opodatkowaniu, z drugiej zaś przekazanie dywidendy w formie rzeczowej bezsprzecznie stanowi dostawę towarów lub świadczenie usług. Sądy administracyjne przychylają się właśnie do tego ostatniego aspektu i na jego podstawie budują linię argumentacyjną.

Kwestię tę rozpatrywał wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyroku z 7 grudnia 2016 r. (I FSK 1728/16), w której sąd rozstrzygnął kwestię, o którą spółka będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT, a zamierzająca wypłacić dywidendę w formie rzeczowej w postaci nieruchomości, pytała we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Zdaniem wnioskodawcy dywidenda ta, z uwagi na nieodpłatny charakter, nie podlegała opodatkowaniu. Z taką argumentacją nie zgodził się dyrektor Izby Skarbowej wydający interpretację oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

NSA, rozstrzygając spór, wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT za dostawę towarów uznaje się także nieodpłatnie przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Tym samym, biorąc pod uwagę otwarty katalog sytuacji, w których nieodpłatne przekazanie towarów przez podatnika należy uznać za czynność opodatkowaną, sąd wskazał konkretne warunki, których wystąpienie przesądza o statusie na gruncie podatku od towarów i usług dywidendy rzeczowej, tj.:

- dokonującym nieodpłatnego przekazania powinien być podatnik podatku od towarów i usług,

- przekazane przez podatnika towary mają należeć do jego przedsiębiorstwa,

- przedmiotem nieodpłatnego przekazania powinien być towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jego nabyciu.

Powyższy wyrok wskazuje, że przekazanie każdej dywidendy w formie niepieniężnej należy rozpatrywać indywidualnie, sprawdzając, czy łącznie spełnione zostały powyżej wymienione warunki. Jeżeli tak, jak to miało miejsce w powyższym orzeczeniu, to dywidenda rzeczowa będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz