Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Tadeusza Chrościckiego w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Bardziej optymistycznie o handlu zagranicznym

29 marca 2017, 10:31

2016 r. nie był korzystny dla naszej wymiany handlowej z zagranicą. W warunkach rosyjskiego embarga, ograniczającego dostawy produktów rolno-spożywczych do tego kraju, a także spowolnienia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej nasz eksport ogółem osiągnął wartość 183,6 mld euro, zwiększając się w porównaniu z poprzednim rokiem zaledwie o 2,3 proc., podczas gdy w 2015 r. zwyżka wynosiła 8,3 proc. Import natomiast wyniósł 178,9 mld euro, wzrastając o 0,9 proc. wobec 5,2 proc. w 2015 r. Był to więc rok, w którym wzrost obrotów towarowych handlu zagranicznego kształtował się na niższym poziomie niż wzrost PKB (2,8 proc.). W przypadku utrzymania się takich relacji w dłuższej perspektywie może to świadczyć o zmniejszającej się otwartości naszej gospodarki. Pewnym pocieszeniem jest uzyskanie, kolejny drugi rok, dodatniego salda wymiany, które wyniosło 4,7 mld euro, podczas gdy w 2015 r. było to 2,3 mld euro.

W ciągu 13 lat, nasz eksport, liczony w euro, zwiększył się prawie czterokrotnie, co oznacza, że średnie roczne tempo jego wzrostu osiągnęło 11 proc.

Decydującym obszarem polskiego eksportu są rynki krajów gospodarczo rozwiniętych. Ich udział w naszym eksporcie stanowi 86,2 proc., w tym krajów unijnych prawie 80 proc. W 2016 r. na rynek UE przeznaczono o 2,6 proc. więcej towarów niż rok wcześniej, natomiast wzrost wartości dostaw do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyniósł 6,5 proc., a eksport do krajów rozwijających się zmalał o 6 proc. Największymi odbiorcami naszych towarów pozostały Niemcy (27,3 proc. całego eksportu), Wielka Brytania i Czechy (6,6 proc.) oraz Włochy (4,8 proc.). Po stronie importu, z udziałem 60,9 proc., głównym partnerem Polski była również UE, ale tylko jeden z trzech największych dostawców należał do krajów tego ugrupowania. Pierwszą pozycję zajmowały Niemcy (23,4 proc. ogólnego importu), drugą Chiny (12,1 proc.), a trzecią Rosja (5,8 proc.).

Pomimo prób dywersyfikacji rynków zbytu przeciwdziałającej rosyjskiemu embargu eksport produktów rolno-spożywczych zwiększył się tylko o 1,2 proc., podczas gdy import o 6,2 proc. Mimo to dodatnie saldo wyniosło 7,1 mld euro, przewyższając ogólne saldo zagranicznej wymiany towarowej o ponad 50 proc. Udział tych produktów w ogólnych obrotach, po stronie eksportu, wynosił 13,2 proc., a importu 9,5 proc.

Czwarty kolejny rok obroty handlowe realizowano w warunkach korzystnego na ogół układu cen. W 2016 r. spadek cen transakcji towarów eksportowanych był mniejszy niż importowanych. W rezultacie wskaźnik terms of trade, podobnie jak w 2015 r., ukształtował się na poziomie 100,6, wobec 103,1 w 2014 r. i 102,5 w 2013 r. Najkorzystniejsze relacje cen odnotowano w obrotach z krajami Europy Środkowo-Wschodniej (121,2), na co decydujący wpływ miał znaczny spadek cen importowanych paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych – o 23 proc. W wymianie z krajami UE terms of trade wyniósł 97,8. Konkurencyjności cenowej polskich producentów sprzyjała deprecjacja złotego, który w ubiegłym roku stracił średnio na wartości do dolara 4,6 proc., a do euro 4,3 proc.

Zwraca uwagę, że od wejścia do UE, a więc w ciągu 13 lat, nasz eksport, liczony w euro, zwiększył się prawie czterokrotnie, co oznacza, że średnie roczne tempo jego wzrostu osiągnęło 11 proc. Pod względem dynamiki zdecydowanie wyprzedziliśmy większość państw członkowskich. To, że stajemy się krajem o profilu proeksportowym, potwierdzają dane o relacji eksportu towarów i usług do PKB, która w 2003 r. wynosiła 33,4 proc., a w 2016 r. już około 50 proc. Bardzo niski, mimo wyraźnych tendencji wzrostowych, jest natomiast w dalszym ciągu udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w ogólnym eksporcie. W 2015 r. wynosił on 8,5 proc., podczas gdy w krajach UE 17 proc., ale w latach 2003–2004 oscylował u nas zaledwie wokół 2,7 proc. Nadzieję na dalszą poprawę działań proeksportowych daje korzystna, kolejny rok, sytuacja finansowa przedsiębiorstw o tym profilu. W 2016 r. poprawiły się podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe osiągnięte przez eksporterów; od kilku lat są one znacznie lepsze od uzyskiwanych przez podmioty nieprowadzące tej działalności.

Czego możemy się spodziewać w wymianie zagranicznej w następnych latach? Najnowsza prognoza Komisji Europejskiej daje postawy do optymizmu. Wskazuje, że 2017 r. i 2018 r. możemy liczyć na zwiększenie tempa wzrostu eksportu i importu zarówno w Polsce, jak i w innych krajach członkowskich, przy czym dynamika importu przewyższy dynamikę eksportu. W 2017 r. eksport w Polsce powinien wzrosnąć o 7,5 proc., a w 2018 r. o 8,3 proc., natomiast w całej Unii, w każdym z tych lat, nieznacznie przekroczy 5 proc. Zapotrzebowanie importowe przyspieszy u nas do 8,8 proc. w tym roku i 9,2 proc. w przyszłym, a w Unii, po stagnacji w 2016 r., zwiększy się w tych latach średnio rocznie o około 6 proc. Umiarkowany optymizm w zmianach polskiego handlu zagranicznego znajduje uzasadnienie w wynikach uzyskanych w styczniu, kiedy to ogólny nasz eksport zwiększył się o 5,3 proc., a import o 6,6 proc.

brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz