Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Tadeusza Chrościckiego w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Gospodarka ma się lepiej

13 maja 2017, 10:17

Po zwolnieniu wzrostu PKB z 3,8 proc. w 2015 r. do 2,7 proc. w 2016 r. na początku bieżącego roku polska gospodarka weszła w fazę stopniowego ożywienia. Szybciej niż w ubiegłym roku rosły: produkcja przemysłowa, budownictwo, sprzedaż detaliczna i obroty handlu zagranicznego. Wstępne szacunki wskazują, że wzrost PKB w I kwartale osiągnął około 3,5 proc., [...]

brak komentarzy

Rynek pracy. Jaki jest?

24 kwietnia 2017, 08:57

Wbrew optymistycznej ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sytuacja na naszym rynku pracy nie jest zadowalająca. W najnowszym raporcie, omawiającym zmiany zachodzące w tej dziedzinie, NBP informuje, że obniża się podaż pracy, co wynika ze spadku ludności w wieku produkcyjnym, nieskompensowanego wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. Rośnie z tego powodu niezaspokojony popyt na pracę, wynikający [...]

brak komentarzy

Bardziej optymistycznie o handlu zagranicznym

29 marca 2017, 10:31

2016 r. nie był korzystny dla naszej wymiany handlowej z zagranicą. W warunkach rosyjskiego embarga, ograniczającego dostawy produktów rolno-spożywczych do tego kraju, a także spowolnienia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej nasz eksport ogółem osiągnął wartość 183,6 mld euro, zwiększając się w porównaniu z poprzednim rokiem zaledwie o 2,3 proc., podczas gdy w 2015 r. zwyżka wynosiła [...]

brak komentarzy

Obawy polskiego biznesu

4 marca 2017, 10:00

Dziennikarze zbadali niedawno opinie prywatnych firm przemysłowych odnośnie do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Badania dotyczyły m.in. oceny sytuacji makroekonomicznej kraju, legislacji i jakości stanowionego prawa, systemu podatkowego, roli państwa w gospodarce. Oto kilka najistotniejszych spostrzeżeń i wniosków, na które warto zwrócić uwagę. Zaczyna coraz bardziej brakować pracowników, zwłaszcza o wysokich kwalifikacjach. Chodzi głównie o dostępność [...]

biznes, gospodarka, podatki, rozwój gospodarczy

brak komentarzy

Fatalne dane z gospodarki

1 lutego 2017, 10:35

Wbrew niedawnym optymistycznym wypowiedziom premier oraz prezesa NBP, że „gospodarka jest porządnie rozpędzona i nie zwalnia”, obawy przed wyraźnym spowolnieniem wzrostu stały się faktem. Dług publiczny w 2016 r. wyniósł prawie 1 bln zł, stanowiąc 53 proc. PKB (w 2014 r. 50,2 proc., a w 2015 r. 51,1 proc.). Według opublikowanych właśnie przez GUS szacunkowych [...]

gospodarka, GUS, PKB

1 komentarz

Polska ziemia coraz droższa

18 stycznia 2017, 09:38

2015 r. był ostatnim rokiem, w którym cudzoziemcy mogli nabywać ziemię w Polsce na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy z 24 marca 1920 r. W celu zakupu gruntów rolnych wymagała ona uzyskania odpowiedniego zezwolenia, chyba że nabywcami byli obywatele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), a także Szwajcaria. Poza [...]

brak komentarzy

Coraz trudniej o rzetelną prognozę

30 grudnia 2016, 10:27

Wzrost PKB o 3,8 proc., inflacji o 1,7 proc. oraz jednocyfrowe bezrobocie w wysokości 9,8 proc. – to były główne makroekonomiczne założenia ustawy budżetowej na 2016 r., podpisanej przez prezydenta w marcu br. Nie ma jeszcze wprawdzie danych o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju za cały rok, ale dostępne już informacje pozwalają oceniać, że daleko nam do [...]

gospodarka, PKB, prognozy

brak komentarzy

Rozwijamy się wolniej, ale zadłużamy coraz szybciej

5 grudnia 2016, 11:08

Po przyspieszeniu wzrostu PKB w IV kwartale 2015 r. do 4,3 proc. i stabilizacji dynamiki w I półroczu bieżącego roku na poziomie nieznacznie przekraczającym 3 proc. III kwartał przyniósł zaskakujące osłabienie tendencji wzrostowych w podstawowych obszarach naszej gospodarki. Dotyczyło to przede wszystkim produkcji przemysłowej, której dynamika zmniejszyła się z 4,4 proc. w I półroczu do [...]

brak komentarzy

Polska wieś zmienia się na lepsze, ale problemy pozostają

18 listopada 2016, 10:35

Dane GUS wskazują, że na obszarach wiejskich mieszka prawie 40 proc. ludności naszego kraju, a czynnikiem istotnie różnicującym poziom, dynamikę oraz strukturę dochodów i wydatków ludności naszego kraju jest właśnie miejsce zamieszkania. Zadowolonych z życia mieszkańców wsi jest ponad 80 proc., wobec 78 proc. średnio w kraju. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny przypadający na osobę w [...]

wieś

brak komentarzy

Dysproporcje regionalne coraz większe

26 października 2016, 09:35

Akcesja Polski do Unii Europejskiej była i jest uważana za wielką szansę zahamowania dysproporcji i wyrównywania różnic w rozwoju terytorialnym naszego kraju. Od wejścia do struktur europejskich upłynęło już ponad 12 lat, które niestety nie potwierdziły powszechnych oczekiwań. Najczęściej głównymi beneficjentami akcesji pozostają województwa największe i najbogatsze, niemające problemów z absorpcją środków unijnych (wkład własny), [...]

brak komentarzy