Na swoich stronach spółka Gremi Media SA wykorzystuje wraz z innymi podmiotami pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne technologie m.in. w celach prawidłowego świadczenia usług, odpowiedniego dostosowania serwisów do preferencji jego użytkowników, statystycznych oraz reklamowych. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie plików cookies w pamięci urządzenia. Aby dowiedzieć się więcej o naszej polityce prywatności kliknij TU.

Jesteś na: Strona główna / Blogi

Blogi Felietony Tadeusza Chrościckiego w Parkiecie

Rok: Miesiąc

Obawy polskiego biznesu

4 marca 2017, 10:00

Dziennikarze zbadali niedawno opinie prywatnych firm przemysłowych odnośnie do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Badania dotyczyły m.in. oceny sytuacji makroekonomicznej kraju, legislacji i jakości stanowionego prawa, systemu podatkowego, roli państwa w gospodarce. Oto kilka najistotniejszych spostrzeżeń i wniosków, na które warto zwrócić uwagę. Zaczyna coraz bardziej brakować pracowników, zwłaszcza o wysokich kwalifikacjach. Chodzi głównie o dostępność [...]

biznes, gospodarka, podatki, rozwój gospodarczy

brak komentarzy

Fatalne dane z gospodarki

1 lutego 2017, 10:35

Wbrew niedawnym optymistycznym wypowiedziom premier oraz prezesa NBP, że „gospodarka jest porządnie rozpędzona i nie zwalnia”, obawy przed wyraźnym spowolnieniem wzrostu stały się faktem. Dług publiczny w 2016 r. wyniósł prawie 1 bln zł, stanowiąc 53 proc. PKB (w 2014 r. 50,2 proc., a w 2015 r. 51,1 proc.). Według opublikowanych właśnie przez GUS szacunkowych [...]

gospodarka, GUS, PKB

1 komentarz

Polska ziemia coraz droższa

18 stycznia 2017, 09:38

2015 r. był ostatnim rokiem, w którym cudzoziemcy mogli nabywać ziemię w Polsce na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy z 24 marca 1920 r. W celu zakupu gruntów rolnych wymagała ona uzyskania odpowiedniego zezwolenia, chyba że nabywcami byli obywatele państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia), a także Szwajcaria. Poza [...]

brak komentarzy

Coraz trudniej o rzetelną prognozę

30 grudnia 2016, 10:27

Wzrost PKB o 3,8 proc., inflacji o 1,7 proc. oraz jednocyfrowe bezrobocie w wysokości 9,8 proc. – to były główne makroekonomiczne założenia ustawy budżetowej na 2016 r., podpisanej przez prezydenta w marcu br. Nie ma jeszcze wprawdzie danych o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju za cały rok, ale dostępne już informacje pozwalają oceniać, że daleko nam do [...]

gospodarka, PKB, prognozy

brak komentarzy

Rozwijamy się wolniej, ale zadłużamy coraz szybciej

5 grudnia 2016, 11:08

Po przyspieszeniu wzrostu PKB w IV kwartale 2015 r. do 4,3 proc. i stabilizacji dynamiki w I półroczu bieżącego roku na poziomie nieznacznie przekraczającym 3 proc. III kwartał przyniósł zaskakujące osłabienie tendencji wzrostowych w podstawowych obszarach naszej gospodarki. Dotyczyło to przede wszystkim produkcji przemysłowej, której dynamika zmniejszyła się z 4,4 proc. w I półroczu do [...]

brak komentarzy

Polska wieś zmienia się na lepsze, ale problemy pozostają

18 listopada 2016, 10:35

Dane GUS wskazują, że na obszarach wiejskich mieszka prawie 40 proc. ludności naszego kraju, a czynnikiem istotnie różnicującym poziom, dynamikę oraz strukturę dochodów i wydatków ludności naszego kraju jest właśnie miejsce zamieszkania. Zadowolonych z życia mieszkańców wsi jest ponad 80 proc., wobec 78 proc. średnio w kraju. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny przypadający na osobę w [...]

wieś

brak komentarzy

Dysproporcje regionalne coraz większe

26 października 2016, 09:35

Akcesja Polski do Unii Europejskiej była i jest uważana za wielką szansę zahamowania dysproporcji i wyrównywania różnic w rozwoju terytorialnym naszego kraju. Od wejścia do struktur europejskich upłynęło już ponad 12 lat, które niestety nie potwierdziły powszechnych oczekiwań. Najczęściej głównymi beneficjentami akcesji pozostają województwa największe i najbogatsze, niemające problemów z absorpcją środków unijnych (wkład własny), [...]

brak komentarzy

Żyje się lepiej

5 października 2016, 10:10

Wbrew niektórym opiniom poprawia się sytuacja materialna polskiego społeczeństwa. GUS informuje, że po spadku realnych dochodów polskich rodzin w latach 2011–2012 łącznie o 1,5 proc. , następny okres to coraz szybszy ich wzrost. W 2013 r. były one większe niż przed rokiem o 0,7 proc., w 2014 r. o 3,2 proc. , a w 2015 [...]

GUS, Polacy, realne dochody

brak komentarzy

Sektor rolno-spożywczy się nie poddaje

26 września 2016, 10:20

W warunkach osłabienia koniunktury na światowych rynkach, w tym szczególnie w krajach Unii Europejskiej, coraz większy, pozytywny wpływ na poziom i dynamikę naszego PKB wywiera sektor rolno-spożywczy. Podmioty tego sektora szybko poprawiają wskaźniki efektywności i produktywności, zwiększając tym samym jakość i konkurencyjność oferowanych produktów. Polska staje się miejscem bardzo dobrych i zdrowych artykułów spożywczych, co [...]

brak komentarzy

Szara strefa w branży tytoniowej coraz większa

4 lipca 2016, 10:09

Wzrastające problemy finansowe naszego kraju skłaniają do zwrócenia uwagi na branże mające istotny wpływ na dochody budżetu państwa. Kluczowe znaczenie ma opodatkowanie używek, które nie są dobrami pierwszej potrzeby. Należą do nich m.in. wyroby tytoniowe. Spadkowy trend krajowego spożycia papierosów wynika głównie ze wzrostu cen spowodowanego wysoką akcyzą, a także z promowanej, w ostatnich latach, [...]

brak komentarzy